Privacyovereenkomst

Yoga Dō Ippo, gevestigd in de Jan Bolsstraat 8, 3118 Werchter, België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Yoga Dō Ippo is een merk onder Kona Works Comm V, A.Cleynhenslaan 41, 3140 Keerbergen.

Contactgegevens

www.yogadoippo.be (en www.yogadoippo.com)
Jan Bolsstraat 8, 3118 Werchter
+32 456 57 36 94
Onze functionaris voor gegevensbescherming bij Yoga Dō Ippo is Reiko Kawamura en is bereikbaar via info@yogadoippo.be

Toestemming

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op onze website, ga je akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens

Yoga Dō Ippo verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Eventuele gezondheidsinfo

Met welk doel en op welke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Yoga Dō Ippo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
 • Om je te kunnen bellen of een e-mail te kunnen sturen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om je goederen en diensten te leveren

Yoga Dō Ippo maakt gebruik van boekingssoftware Momoyoga, waarvan de privacyverklaring te vinden is op hun website (https://www.momoyoga.com/en/privacy).

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga Dō Ippo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Dō Ippo) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Yoga Dō Ippo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor ze worden verzameld. Voor meer informatie over de bewaartermijnen kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@yogadoippo.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga Dō Ippo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga Dō Ippo blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Verder verstrekt Yoga Dō Ippo jouw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technologieën die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe bezoekers zich op de website gedragen en welke pagina’s worden bezocht. Websites doen dit vaak, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, omvat onder meer IP-adressen, het type browser en de pagina's die worden bezocht.

Je kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Je kunt dit doen door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Meer informatie over deze opties vind je op de website van je browserprovider.

Derden, zoals Google, kunnen cookies op onze website plaatsen. Deze cookies kunnen niet worden beïnvloed door Yoga Dō Ippo.

Voor meer informatie over het privacybeleid van derden die aan deze website zijn gelinkt, kun je terecht op de websites van deze partijen. Yoga Dō Ippo heeft geen invloed op deze cookies of het privacybeleid van de derde partijen die er verantwoordelijk voor zijn. Ze vallen derhalve buiten de reikwijdte van het privacybeleid van Yoga Dō Ippo.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Dō Ippo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogadoippo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Yoga Dō Ippo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de GBA. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Yoga Dō Ippo neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yogadoippo.be.